Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 6 szkoleń i przeszkoliliśmy 226 osób.

Strona główna >> Prowadzący >> KLUKA Karolina


Karolina Kluka

4
Naczelnik
Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa
Wydział Świadectw Bezpieczeństwa
e-mail: karolina.kluka@utk.gov.pl


Słów kilka o prowadzącym...
    W Urzędzie Transportu Kolejowego zajmuje się zagadnieniami związanymi ze świadectwami bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych, przewoźników, zwolnionych z obowiązku posiadania certyfikatu bezpieczeństwa, oraz zarządców, zwolnionych z obowiązku posiadania autoryzacji bezpieczeństwa.
    Od grudnia 2015 r. audytor wewnętrzny Systemu Zarządzana Utrzymaniem (MMS) oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w transporcie kolejowym. Prelegentka w konferencjach dotyczących bocznic kolejowych.
    Na co dzień prowadzi postępowania administracyjne, opiniuje akty prawne, sporządza stanowiska w sprawach wymagających wiedzy prawniczej i przeglądów orzecznictwa oraz koordynuje pracą Wydziału Świadectw Bezpieczeństwa.

A prywatnie...
    Uwielbia książki oraz teatr. Interesuje się kulturą i literaturą rosyjską. Uczęszcza do szkoły języka rosyjskiego.Ocena i analiza dokumentacji niezbędnej do wydania świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej - zasady weryfikacji wniosków, znaczenie poszczególnych załączników.
20.10.2016 r.

Ocena: 4

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.