Strona główna52 >> Prowadzący >>


Grzegorz Pilecki

4.2
Naczelnik Wydziału
Departament Przewozów Pasażerskich
Wydział Obsługi Pasażerów i Nadzoru
e-mail: grzegorz.pilecki@utk.gov.pl


Słów kilka o prowadzącym...
    Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Z Urzędem Transportu Kolejowego związany od 2013 r., obecnie na stanowisku Naczelnika Wydziału Obsługi Pasażerów i Nadzoru. W ramach powierzonych obowiązków zajmuje się nadzorem nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym, w szczególności zbiorowymi interesami pasażerów. Zajmuje się także tematyką zapewnienia niedyskryminującego dostępu do usług kolejowych osobom z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej. Od stycznia 2018 r. koordynuje postępowania w sprawach wniosków dotyczących wykonywania przewozów pasażerskich w ramach otwartego dostępu na danej trasie krajowej i danej trasie międzynarodowej.

A prywatnie...
    A prywatnie... ceni dobrą książkęURZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Deklaracja dostępności
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.