Strona główna3062 >> Prowadzący >>


Michał Wankiewicz

Brak oceny
Główny specjalista
Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa
Wydział Świadectw Bezpieczeństwa
e-mail: michal.wankiewicz@utk.gov.pl


Słów kilka o prowadzącym...
  W Urzędzie Transportu Kolejowego zajmuje się zagadnieniami związanymi ze świadectwami bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych, przewoźników, zwolnionych z obowiązku posiadania certyfikatu bezpieczeństwa, oraz zarządców, zwolnionych z obowiązku posiadania autoryzacji bezpieczeństwa.
  Do 2019 r. zajmował się postępowaniami administracyjnymi w zakresie certyfikatów bezpieczeństwa.
  Były pracownik Ministerstwa Infrastruktury. Współautor nowelizacji z 2016 r. ustawy o transporcie kolejowym wdrażającej dyrektywę 2012/34/UE. Autor rozporządzenia w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. Współtwórca wieloletniej umowy na dofinansowanie infrastruktury kolejowej oraz wieloletniej umowy na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich.
  Były pracownik marketingu jednego z kolejowych przewoźników pasażerskich odpowiedzialny za ofertę międzynarodową i międzywojewódzką.
  Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.
  Na co dzień ma możliwość prowadzić postępowania administracyjne o szczególnie nietypowym charakterze.

A prywatnie...
  Uwielbia muzykę i komedie, w szczególności o irracjonalnym poziomie humoru. Pasjonat komunikacji miejskiej, a ostatnio zapalony obserwator życia rodzinnego ptaków, głównie orłów i sokołów.Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy kolejowej
09.09.2021 r.

Ocena: Brak ocen szkolenia

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Deklaracja dostępności
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.