Strona główna2588 >> Prowadzący >>


Adam Jabłoński

4.1
Dr hab. inż. profesor Uczelni

e-mail: adam.jablonski@ottima-plus.com.pl


Słów kilka o prowadzącym...
  Wiceprezes Zarządu, udziałowiec renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach założonej w 1999 roku. Prezes Zarządu Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach. Członek Rad Nadzorczych Spółek.
  Wykładowca Akademicki, Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
  Absolwent Technikum Kolejowego w Sosnowcu, o specjalności Automatyka Sterowania Ruchem Kolejowym, Absolwent Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu, Specjalność Inżynieria Ruchu. Absolwent wielu studiów podyplomowych oraz kursów branżowych. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu.
  Doświadczony Ekspert branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym oraz utrzymania taboru i infrastruktury kolejowej. Autor wielu analiz i ekspertyz technicznych i ekonomicznych w transporcie kolejowym.
  Kierownik Techniczny Akredytowanej Jednostki Inspekcyjnej (ASBO) OTTIMA plus Sp. z o.o. w zakresie oceny bezpieczeństwa oraz Inspektor w zakresie bezpiecznej integracji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności. Doświadczony Szkoleniowiec, Kierownik i Wykonawca wielu projektów dotyczących budowy nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania oraz transportu kolejowego. Wieloletni audytor wiodący Jednostek Certyfikujących Systemy Zarządzania w obszarze transportu. Współinicjator i współzałożyciel pierwszego w Polsce Klastra Kolejowego – Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach. Członek Kapituły międzynarodowego konkursu w zakresie innowacji kolejowych – ERCI Innovation Awards w ramach Europejskiej Sieci Klastrów – European Railway Clusters Initiative. Aktywny Członek Europejskiej Sieci Klastrów – ERCI - European Railway Clusters Initiative. Autor wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i przemysłu oraz kierownik ponad tysiąca projektów realizowanych dla branży kolejowej. Autor licznych monografii, publikacji, artykułów i koncepcji naukowych wydawanych w Polsce i na arenie międzynarodowej w prestiżowych wydawnictwach, m.in. Taylor & Francis Group - Routledge, Palgrave Macmillan, Cambridge Scholar Publishing, Nova Publishers, IGI Global. Autor wielu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o światowym zasięgu. Współautor serii monografii naukowych o tematyce kolejowej: „Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym” (wyróżnionej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w IV Edycji Konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”) oraz „Mechanizmy efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi”, „Mechanizmy kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Czynnik ludzki i organizacyjny” oraz publikacji naukowej wydanej w języku angielskim pt. „Railway Safety Culture Model. Theory and Practical Implications”. Prelegent wielu konferencji i kongresów naukowych i branżowych. Inicjator wielu przedsięwzięć naukowych i biznesowych.

A prywatnie...
  miłośnik biegów długodystansowych, sportów walki, podróży oraz kolekcjoner żołnierzyków ołowianych.Zarządzanie czynnikami ludzkimi i organizacyjnymi w obrębie systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa
02.12.2020 r.

Ocena: 4

Certyfikacja ECM dla wszystkich pojazdów – utrzymywanie pojazdów kolejowych po wdrożeniu IV pakietu kolejowego. Praktyczne aspekty – identyfikacja komponentów krytycznych, nowoczesne metody diagnostyczne
10.12.2020 r.

Ocena: 4.2

Jak uruchomić bocznice kolejową/jak rozpocząć działalność na bocznicy kolejowej (wymogi prawne z obszaru bezpieczeństwa i regulacji)
11.12.2020 r.

Ocena: 4.1

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Deklaracja dostępności
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.