Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 6 szkoleń i przeszkoliliśmy 226 osób.

Strona główna >> Prowadzący >> SIECZKOWSKI Piotr


Piotr Sieczkowski

Brak oceny
Zastępca Dyrektora
Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa

e-mail: piotr.sieczkowski@utk.gov.pl


Słów kilka o prowadzącym...
    Całe życie zawodowe związany z transportem kolejowym. W latach 2011-2015 pracował w Urzędzie Transportu Kolejowego, gdzie zajmował się m.in. kwestiami zarządzania bezpieczeństwem, certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych oraz oceny ryzyka. W latach 2015-2017 pracownik Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (później Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa) odpowiedzialny za legislację w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei. Aktywnie zaangażowany we współpracę międzynarodową z Agencją Kolejową Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską, przedstawiciel Polski w Komitecie ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei. Od początku 2018 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Techniki i Wyrobów, odpowiedzialnego za wdrażanie interoperacyjności systemu kolei w Polsce.

A prywatnie...
    miłośnik fotografii i aktywności na świeżym powietrzu, a w gorszą pogodę lektury kryminałów.SZKOLENIE ODWOŁANE ! Szkolenie dla audytorów SMS i MMS
04.03.2020 r.

Ocena: Brak ocen szkolenia

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.