Strona główna2227 >> Prowadzący >>


Marek Pawlik

4.2
wykładowca zewnętrzny
Z-ca Dyrektora do spraw Interoperacyjności Kolei w Instytucie Kolejnictwa
e-mail: mpawlik@ikolej.pl


Słów kilka o prowadzącym...
  Słów kilka o prowadzącym...
  dr hab. inż., profesor Instytutu Kolejnictwa
  Ekspert w europejskich pracach dla standaryzacji technicznej rozwiązań kolejowych realizowanych przez: Europejski Instytut Badań Kolejowych (ERRI), Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) i Grupę Użytkowników Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (EEIG ERTMS UG), Zrzeszenie dla Interoperacyjności Kolei (AEIF), Europejską Agencję Kolejową (ERA) oraz europejskie i polskie organizacje normalizacyjne (CEN, CENELEC oraz PKN).

  Główne obszary kompetencji i działalności:
  - bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
  (bezpieczeństwo techniczne, bezp. ruchu, ochrona, cyberbezpieczeństwo);
  - interoperacyjność kolei (infrastruktura INF, zasilanie ENE, sterowanie
  i łączność CCT/CCO, tabor RST, telematyka TAF/TAP);
  - systemy sterowania ruchem, bezpiecznej kontroli jazdy i łączności
  (w tym w szczególności ERTMS/ETCS oraz ERTMS/GSM-R oraz REC/Radiostop);
  - procesy oceny zgodności WE i weryfikacji WE zgodnie z regułami prawa UE
  (składniki i podsystemy INF, ENE, CCO, CCT oraz RST);
  - procesy certyfikacji typów i weryfikacji zgodności z typami zgodnie z regułami prawa PL
  (budowle i urządzenia objęte świadectwami UTK).

  Współautor specyfikacji technicznych, autor licznych artykułów i książek (patrz ORCID).

  Aktualnie pełnione funkcje:
  - zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. interoperacyjności kolei, profesor IK
  - adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
  - przewodniczący Komitetu Technicznego KT138 ds. kolejnictwa
  Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PKN
  - przewodniczący Komitetu Technicznego KT61 ds. elektrycznego wyposażenia trakcyjnego
  Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PKN
  - członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego SIRTS

  ORCID:
  https://orcid.org/0000-0003-3357-7706

A prywatnie...
  chętnie korzysta z roweruSystemy zasilania trakcji elektrycznej, sieci trakcyjnej, w tym: wymagania techniczne dla elementów sieci trakcyjne górnej i powrotnej, diagnostyka sieci trakcyjnej, warunki eksploatacji oraz planowych wymian podzespołów na podstacjach trakcyjnych.
09.12.2020 r.

Ocena: 4.3

Cyberbezpieczeństwo – nowy rodzaj zagrożeń w systemach zarządzania bezpieczeństwem.
14.12.2020 r.

Ocena: 4.2

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Deklaracja dostępności
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.