Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 42 szkoleń i przeszkoliliśmy 2189 osób.

Strona główna >> Prowadzący >> PAWLIK Marek


Marek Pawlik

Brak oceny
wykładowca zewnętrzny
Z-ca Dyrektora do spraw Interoperacyjności Kolei w Instytucie Kolejnictwa
e-mail: mpawlik@ikolej.pl


Słów kilka o prowadzącym...
  Ekspert w europejskich pracach dla standaryzacji technicznej rozwiązań kolejowych realizowanych przez: Europejski Instytut Badań Kolejowych (ERRI), Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) i Grupę Użytkowników Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (EEIG ERTMS UG), Zrzeszenie dla Interoperacyjności Kolei (AEIF), Europejską Agencję Kolejową (ERA) oraz europejskie i polskie organizacje normalizacyjne (CEN, CENELEC oraz PKN).

  Główne obszary kompetencji i działalności:
  - bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
  (bezpieczeństwo techniczne, bezp. ruchu, ochrona, cyberbezpieczeństwo);
  - interoperacyjność kolei (infrastruktura INF, zasilanie ENE, sterowanie
  i łączność CCT/CCO, tabor RST, telematyka TAF/TAP);
  - systemy sterowania ruchem, bezpiecznej kontroli jazdy i łączności
  (w tym w szczególności ERTMS/ETCS oraz ERTMS/GSM-R oraz REC/Radiostop);
  - procesy oceny zgodności WE i weryfikacji WE zgodnie z regułami prawa UE
  (składniki i podsystemy INF, ENE, CCO, CCT oraz RST);
  - procesy certyfikacji typów i weryfikacji zgodności z typami zgodnie z regułami prawa PL
  (budowle i urządzenia objęte świadectwami UTK).


A prywatnie...
  Współautor specyfikacji technicznych, autor licznych artykułów i książek.Inauguracja Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego.
24.10.2019 r.

Ocena: Brak ocen szkolenia

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.