Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 13 szkoleń i przeszkoliliśmy 704 osób.

Strona główna >> Prowadzący >> MAJCHRZAK Mateusz


Mateusz Majchrzak

Brak oceny
Stzrszy Specjalista
Departament Techniki i Wyrobów
Wydział Rynku Pojazdów Kolejowych
e-mail: mateusz.majchrzak@utk.gov.pl


Słów kilka o prowadzącym...
    Absolwent nauk humanistyczno-prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Urzędzie Transportu Kolejowego na co dzień zajmuję się zagadnieniami związanymi z interoperacyjnością systemu kolei, w tym w szczególności prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu wydania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów pojazdów kolejowych.

A prywatnie...
    Miłośnik podróży kulinarnych, architektury i aktywnego spędzania wolnego czasuURZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.