Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 1 szkoleń i przeszkoliliśmy 63 osób.

Strona główna >> Prowadzący >> MIEDZIŃSKA Iwona


Iwona Miedzińska

4.1
Starszy Specjalista
Departament Obsługi Prawnej
Wieloosobowe Stanowisko do spraw Legislacji
e-mail: iwona.miedzinska@utk.gov.pl


Słów kilka o prowadzącym...
    Starszy Specjalista, Departament Obsługi Prawnej. W Urzędzie Transportu Kolejowego pracuje od 14 kwietnia 2014 r. Do 31 marca 2017 r. w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności zajmowała się postępowaniami administracyjnymi związanymi z interoperacyjnością systemu kolei, dopuszczaniem do eksploatacji wyrobów kolejowych oraz uprawnieniami jednostek badawczych, w tym autoryzacją i notyfikacją jednostek oceniających zgodność. Od 1 kwietnia 2017 r. pracuje w Departamenie Obsługi Prawnej , gdzie odpowiada za legislację oraz weryfikację pod względem formalnoprawnym projektów decyzji i postanowień administracyjnych wydawanych przez Prezesa UTK, a także aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień i innych dokumentów. Posiada doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych i organizacjach pozarządowych. Ukończyła z wyróżnieniem prawo oraz nauki polityczne (specjalizacja: zarządzanie europejskie) na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Centre for the Study of English and European Union Law, zakończonego uzyskaniem „Diploma In English and European Union Law”. Z zamiłowania do prawa i pracy naukowej – doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje pracę doktorską pt. „Ochrona praw pasażerów kolei w Unii Europejskiej”.

A prywatnie...
    miłośniczka kotów. Uwielbia kuchnię włoską i podróże, zwłaszcza po górach.Prawo transportu kolejowego na poziomie Unii Europejskiej
08.11.2018 r.

Ocena: 4.1

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.