Strona główna12 >> Prowadzący >>


Alicja Kozłowska

4.1
Dyrektor
Departament Regulacji Rynku
e-mail: alicja.kozlowska@utk.gov.pl


Słów kilka o prowadzącym...
    Od początku kariery zawodowej związana z branżą kolejową w strukturach Grupy PKP: Centrum Informatyki Kolejnictwa, PKP Dyrekcja Teleinformatyki Kolejowej, Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. (później TK Telekom Sp. z o.o.), gdzie m.in. współpracowała przy systemach planowania podróży www.rozklad-pkp.pl oraz przy projekcie SITKOL - System Informacyjnej Obsługi Transportu Kolejowego. Współtwórca opracowania wytycznych w zakresie standardów dynamicznej informacji kolejowej w obsłudze podróżnych na stacjach/dworcach kolejowych.
    Od 2011 r. pracuje w Urzędzie Transportu Kolejowego, od 2012 r. na stanowisku Naczelnika Wydziału Regulacji, a od 2016 r na stanowisku Dyrektora Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego (obecnie Departamentu Rynku Kolejowego). Główne obszary zakresu kompetencji to nadzór nad niedyskryminującym dostępem przewoźników do infrastruktury kolejowej, prowadzenie negocjacji pomiędzy zarządcą a przewoźnikiem w zakresie zawierania umów dostępowych, zatwierdzanie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, licencjonowanie transportu kolejowego oraz analizy i monitoring rynku kolejowego.

A prywatnie...
    Lubi podróżować z rodziną, teatr, rekreacyjną jazdę rowerem, chodzenie po górach.URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Deklaracja dostępności
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.