Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 1 szkoleń i przeszkoliliśmy 74 osób.

Strona główna >> Szkolenia >> Przepisy dotyczące kandydatów na maszynistów i maszynistów

Przepisy dotyczące kandydatów na maszynistów i maszynistów


Szkolenie poświęcone jest obowiązującym przepisom prawa w zakresie licencjonowania oraz szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistów i maszynistów. Wskazane zostaną propozycje rozwiązań zagadnień problematycznych zgłaszanych dotychczas przez podmioty rynku kolejowego i interpretacje obowiązujących przepisów prawa. Przedstawione zostaną akty prawne, które weszły w życie i propozycje zmian przepisów prawa, z szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z: utworzeniem centralnego ośrodka egzaminującego przy Prezesie UTK, rozszerzaniem uprawnień dotyczących pojazdu kolejowego i infrastruktury oraz kategorii i podkategorii świadectwa maszynisty, wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego do szkolenia i egzaminowania, które poddane zostaną pod dyskusję audytorium. Dodatkowo omówione zostaną funkcjonalności Systemu Obsługi Licencji Maszynisty obejmujące między innymi składanie wniosków o wydanie licencji maszynisty, przedłużanie ważności, wydanie wtórnika, przywrócenie tego dokumentu i aktualizację danych zawartych w tym dokumencie oraz monitorowanie statusu licencji maszynisty. Zaprezentowany zostanie wzór świadectwa maszynisty i sposób jego wypełniania.

 Data:

  22 czerwca 2017 r.

 Godzina:

  10:00

 Sala:

  Brak

 Wolne miejsca:

  Brak

 Agenda


  10:00 – 10:45 Obsługa licencji maszynisty za pomocą systemu SOLM

  •            uznawanie kwalifikacji zawodowych  - zwolnienie ze szkolenia na licencję maszynisty

  •            zmiana rozporządzenia  w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa UTK – opłaty

  10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

  11:00 – 11:45 Stanowiska Prezesa UTK w sprawach problematycznych dotyczących maszynistów

  •            omówienie zagadnień problematycznych zgłoszonych w grudniu 2016 r. (pomocnik maszynisty, lokotraktor, eszelony, pociąg roboczy)

  11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

  12:00 – 13:30 Propozycje zmian przepisów dot. kandydatów na maszynistów, maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe

  •            egzaminowanie maszynistów przez Prezesa UTK

  13:30 – 14:00 Przerwa kawowa

  14:00 – 14:45 Wypełnianie świadectwa maszynisty

  14:45 – 15:00 Przerwa kawowa

  15:00 – 15:45 Panel dyskusyjny

 Materiały pomocnicze

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.