Strona główna79 >> Szkolenia >> Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy kolejowej

Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy kolejowej


Szkolenie ma na celu przybliżenie podmiotom funkcjonującym na rynku kolejowym specyfiki postępowania administracyjnego w sprawie wydania i przedłużenia świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej, w szczególności w kontekście prawidłowego sporządzania regulaminu pracy bocznicy kolejowej. Podczas wystąpienia zaprezentowany zostanie opracowany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wzorcowy schemat regulaminu pracy bocznicy kolejowej. Omówione zostaną także nowelizacje aktów prawnych mających wpływ na postępowanie dotyczące świadectw bezpieczeństwa, a także proces wydania świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego będącego przedsiębiorcą prowadzącym przewozy wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej. W trakcie prezentacji poruszone zostaną najistotniejsze kwestie sporne, związane z interpretowaniem wymogów z art. 19 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, a także odniesienie się do art. 17e ust. 2 i 3. Szkolenie skierowane jest do użytkowników bocznic kolejowych, zarówno tych, którzy zamierzają złożyć wniosek o świadectwo bezpieczeństwa, jak i dla posiadających ważny dokument.

 Data:

  9 września 2021 r.

 Godzina:

  10:00

 Sala:

  Szkolenie online

 Wolne miejsca:

  Brak

 Agenda


  10:00-10:15

  Przywitanie uczestników i krótkie omówienie tematu szkolenia

  10:15-11:00

  1. Pojęcie użytkownika bocznicy kolejowej;

  2. Wniosek o wydanie i przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa wraz z niezbędnymi załącznikami;

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania.

  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa

  11:00-11:15

  Przerwa

  11:15-12:30

  1. Wzorcowy schemat regulaminu

  12:30-12:45

  Przerwa

  12:45-13:30

  1. Wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego – nowa definicja przewoźnika.

  2. Przedsiębiorca wykonujący przewozy wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej.

  13:30-14:00

  Pytania

 Materiały pomocnicze

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Deklaracja dostępności
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.