Strona główna65 >> Szkolenia >> Jak uruchomić bocznice kolejową/jak rozpocząć działalność na bocznicy kolejowej (wymogi prawne z obszaru bezpieczeństwa i regulacji)

Jak uruchomić bocznice kolejową/jak rozpocząć działalność na bocznicy kolejowej (wymogi prawne z obszaru bezpieczeństwa i regulacji)


Szkolenie prowadzone przez ekspertów zewnętrznych spoza Urzędu Transportu Kolejowego

 Data:

  11 grudnia 2020 r.

 Godzina:

  10:00

 Sala:

  Szkolenie online

 Wolne miejsca:

  Brak

 Agenda


  10.00 – 12.30
  a. Uwarunkowania prawne funkcjonowania bocznic kolejowych.
  - możliwe modele prawne i biznesowe do uruchomienia i funkcjonowania bocznic kolejowych.
  - podmiotowe ujęcie operatorów bocznic kolejowych – możliwe formy prawne funkcjonowania operatorów bocznic kolejowych – warianty, opcje, scenariusze.
  - odpowiedzialności oraz obowiązki podmiotu zainteresowanego uruchomieniem bocznicy kolejowej - wykaz zadań, kluczowych procesów i wymagań niezbędnych do uruchomienia bocznicy (aspekty prawne, technologiczne, organizacyjno-zarządcze), wskazanie listy zadań, procesów i wymogów, które należy spełnić/uzgodnić, aby uruchomić bocznicę kolejową.
  - aspekty prawne, technologiczne i organizacyjne niezbędne dla likwidacji linii i bocznic kolejowych.
  b. Infrastruktura prywatna – założenia ogólne.
  - kluczowe różnice w zakresie definiowania oraz użytkowania infrastruktury prywatnej i bocznic kolejowych.
  - kwestia zagwarantowania niedyskryminacyjnego dostępu do linii i bocznic kolejowych w kontekście dyrektywy 2012/34/UE.
  c. Zarządzanie bezpieczeństwem na bocznicach kolejowych.
  d. Dowód bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji bocznic kolejowych - świadectwo bezpieczeństwa bocznicy kolejowej – uwarunkowania techniczne i administracyjne.
  e. Zasady projektowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej i stosownych regulaminów technicznych.
  f. Wymagania dla opracowywania planów schematycznych bocznic kolejowych (schematy drogowe, schematy srk).
  g. Procesy utrzymania bocznic kolejowych – uwarunkowania techniczno-eksploatacyjne, organizacyjno-zarządcze.
  h. Zarządzanie składnikami aktywów bocznicy kolejowej w jej cyklu życia.
  i. Obiekty infrastruktury usługowej (OIU) a funkcjonowanie bocznic kolejowych.
  j. Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności TSI a uwarunkowania funkcjonowania bocznic kolejowych.
  k. Rola bocznic kolejowych w zapewnieniu niedyskryminacyjnego dostępu do bocznicy kolejowej.
  12.30 – 13.30
  Przerwa
  13:30 – 16.00
  a. Kluczowe obszary rozbudowanej analizy efektywności bocznic kolejowych.
  b. Koncepcje projektów techniczno-eksploatacyjnych na bocznicach kolejowych.
  c. Organizacja i realizacja procesu budowlanego związanego z modernizacją bocznic kolejowych.
  d. Rozwiązania IT w zarządzaniu efektywnością bocznic kolejowych System pomiaru efektywności bocznic kolejowych.
  e. Autorska metodyka zarządzania projektami poprawy efektywności pracy bocznic kolejowych.
  f. Rekomendacje strategiczne w zakresie oceny efektywności bocznic kolejowych.

 Materiały pomocnicze

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Deklaracja dostępności
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.