Strona główna64 >> Szkolenia >> Certyfikacja ECM dla wszystkich pojazdów – utrzymywanie pojazdów kolejowych po wdrożeniu IV pakietu kolejowego. Praktyczne aspekty – identyfikacja komponentów krytycznych, nowoczesne metody diagnostyczne

Certyfikacja ECM dla wszystkich pojazdów – utrzymywanie pojazdów kolejowych po wdrożeniu IV pakietu kolejowego. Praktyczne aspekty – identyfikacja komponentów krytycznych, nowoczesne metody diagnostyczne


Szkolenie prowadzone przez ekspertów zewnętrznych spoza Urzędu Transportu Kolejowego

 Data:

  10 grudnia 2020 r.

 Godzina:

  10:00

 Sala:

  Szkolenie online

 Wolne miejsca:

  Brak

 Agenda


  10.00 – 12.30

  1. System zarządzania utrzymaniem pojazdów kolejowych – podstawy i kluczowe założenia.
  2. Zasady certyfikacji ECM dla wszystkich pojazdów kolejowych w myśl założeń IV pakietu kolejowego.
  3. Miejsce i rola procesów utrzymania w zapewnieniu bezpieczeństwa w kontekście zapisów IV pakietu kolejowego.
  4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 – kluczowe wymagania.
  5. Zarządzanie elementami krytycznymi dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego w systemie utrzymania pojazdów kolejowych.

  12.30 – 13.30

  Przerwa

  13:30 – 16.00

  1. Zarządzanie ryzykiem w procesie utrzymania pojazdów kolejowych.
  2. Zastosowanie analizy RAMS w procesie utrzymania pojazdów kolejowych.
  3. Zarządzanie konfiguracją w procesie utrzymania pojazdów kolejowych.
  4. Nowoczesne metody diagnostyczne w procesie utrzymania pojazdów kolejowych.

 Materiały pomocnicze

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Deklaracja dostępności
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.