Strona główna62 >> Szkolenia >> Zarządzanie czynnikami ludzkimi i organizacyjnymi w obrębie systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa

Zarządzanie czynnikami ludzkimi i organizacyjnymi w obrębie systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa


Szkolenie prowadzone przez ekspertów zewnętrznych spoza Urzędu Transportu Kolejowego

 Data:

  2 grudnia 2020 r.

 Godzina:

  10:00

 Sala:

  Szkolenie online

 Wolne miejsca:

  Brak

 Agenda


  10.00 – 12.30

  1. Czynnik ludzki i organizacyjny (HOF – human and organisational factors) w przedsiębiorstwach kolejowych – kluczowe aspekty.
  2. Czynnik organizacyjny a zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach kolejowych.
  3. Niezawodność człowieka a budowa kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
  4. Stres zawodowy, aktywność zawodowa i obciążenie pracą personelu technicznego i zawodowego przedsiębiorstw kolejowych.
  5. Świadomość, zaangażowanie i motywacja jako kluczowe atrybuty personelu przedsiębiorstw kolejowych wykonujących zadania krytyczne dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
  6. Zarządzanie kompetencjami personelu a kultura organizacyjna przedsiębiorstw kolejowych.
  7. Metody oceny wpływu czynnika ludzkiego i organizacyjnego na bezpieczeństwo mające zastosowanie w przedsiębiorstwach kolejowych.

  12.30 – 13.30

  Przerwa

  13:30 – 16.00

  1. Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwami kolejowymi
  2. Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – kluczowe założenia.
  3. Modele kultury bezpieczeństwa mające zastosowanie w przedsiębiorstwach kolejowych.
  4. Model kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
  5. Model pomiaru kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
  6. Przebiegi procesów zarządzania kulturą bezpieczeństwa i czynnikiem ludzkim i organizacyjnym.

 Materiały pomocnicze

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Deklaracja dostępności
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.