Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 1 szkoleń i przeszkoliliśmy 74 osób.

Strona główna >> Szkolenia >> Warsztaty dla członków komisji badających zdarzenia kolejowe

Warsztaty dla członków komisji badających zdarzenia kolejowe


Warsztaty dedykowane członkom komisji kolejowych mają na celu ciągłe systematyzowanie zasad rzetelnego i efektywnego prowadzenia postępowań w sprawie zdarzeń kolejowych. Wprowadzeniem do warsztatów będą dwa półgodzinne wykłady przybliżające wymagania prawne stawiane komisjom kolejowym w zestawieniu z zasadami nadzoru sprawowanego przez Prezesa UTK oraz istotę funkcjonowania komisji kolejowych w systemach zarzadzania bezpieczeństwem i utrzymaniem. Przybliżeniu procedur oraz doskonaleniu praktyk członków komisji kolejowych w prowadzeniu postępowań służyć mają ćwiczenia warsztatowe. Warsztaty prowadzone w grupach będą miały na celu podnoszenie jakości pracy komisji poprzez wymianę doświadczeń oraz punktów widzenia.

 Data:

  30 marca 2017 r.

 Godzina:

  09:00

 Sala:

  Brak

 Wolne miejsca:

  Brak

 Agenda


  09:00 – 10:00 Rozporządzenie w sprawie wypadków a koncepcja nadzoru Prezesa UTK (prezentacja – wykład)
  10:00 – 11:30 Doświadczenia z nadzoru Prezesa UTK nad komisjami kolejowymi (prezentacja – wykład)
  11:30 – 12:00 Wprowadzenie do studium przypadku, podział na grupy, rozdanie materiałów
  12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
  12:30 – 14:00 Postępowanie prowadzone przez komisje kolejowe - studium przypadku (warsztaty)
  14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
  15:00 – 16:00 Omówienie wniosków i podsumowanie warsztatów

  16:00 – 17:00 Czas na pytania, wnioski, uwagi

   

 Materiały pomocnicze

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.