Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 9 szkoleń i przeszkoliliśmy 395 osób.

Strona główna >> Szkolenia >> Szkolenie dla audytorów SMS i MMS

Szkolenie dla audytorów SMS i MMS


Proces niezależnego audytu jest jednym z najistotniejszych elementów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem w ramach Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i Utrzymaniem (MMS). Systemy te oparte są o doświadczenia i wiedzę wcześniejszych rozwiązań z obszaru jakości i innych norm rodziny ISO.
W trakcie spotkania zostaną omówione wymagania prawne i normatywne, najważniejsze elementy dwóch systemów zarządzania (SMS, MMS) z uwzględnieniem wymagań jakie wejdą wraz z IV pakietem kolejowym w zakresie nowych wymagań wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa jak i rozszerzenia obowiązku certyfikacji ECM.

 Data:

  9 lipca 2020 r.

 Godzina:

  09:00

 Sala:

  Byk

 Wolne miejsca:

  Brak

 Agenda


  09:00-10:00 – Proces certyfikacji bezpieczeństwa oraz wprowadzenie do IV pakietu w zakresie wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa oraz zmian w przepisach dotyczących MMS

  10:00-12:00 - Wymagania prawne w zakresie SMS (obecnie obowiązujące oraz nowe wymagania związane z IV pakietem kolejowym)

  12:00-14:00 - Wymagania prawne w zakresie MMS, z uwzględnieniem zmian w przepisach dotyczących wydawania certyfikatów ECM

  14:00-15:00 - Narzędzia systemowe – zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem i monitorowanie systemów zarzadzania

  15:00-16:30 - Wytyczne do audytowania systemów zarządzania oraz technika audytowania w praktyce

 Materiały pomocnicze

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.