Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 1 szkoleń i przeszkoliliśmy 63 osób.

Strona główna >> Szkolenia >> Monitorowanie kwalifikacji i uprawnień maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe w celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego

Monitorowanie kwalifikacji i uprawnień maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe w celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego


Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązków związanych z monitorowaniem kwalifikacji i uprawnień maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, jakie obecnie ciążą na podmiotach kolejowych obejmujących np. kierowanie na badania lekarskie, prowadzenie rejestru świadectw maszynistów, prowadzenie rejestru praw kierowania pojazdem kolejowym oraz planowanych zmian prawnych w tym zakresie.
Realizacja tych obowiązków ma na celu dopuszczenie do wykonywania zawodu osób posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe i warunki zdrowotne, co pozwala na zapewnienie bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego.

 Data:

  5 grudnia 2019 r.

 Godzina:

  10:00

 Sala:

  Luxtorpeda-Stonka

 Wolne miejsca:

  7 z 70

 Agenda


  10:00 – 10:45 Obowiązki pracodawców w zakresie monitorowania kompetencji i uprawnień

  Obowiązki pracowników w zakresie organizowania szkoleń, egzaminów, sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia zawodowego, kierowania na badania lekarskie. Utrzymywanie ważności licencji przez maszynistów. Przekazywanie Prezesowi UTK oświadczeń o świadczeniu pracy.

  10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

  11:00 – 11:45 Wypełnianie świadectwa maszynisty i jego odpisu

  Omówienie wzorów dokumentów – świadectwa maszynisty i jego odpisu, ze wskazaniem możliwych sposobów ich wypełniania w sposób czytelny i przejrzysty oraz intuicyjny. Propozycje dobrych praktyk.

  11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

  12:00 – 13:15 Prowadzenie rejestru świadectw maszynistów

  Szczegółowe omówienie zasad prowadzenia rejestru świadectw maszynistów oraz wypełniania poszczególnych pól. Propozycje dobrych praktyk.

  13:15 – 14:00 Przerwa obiadowa

  14:00 – 15:00 Propozycje zmian przepisów dot. osób prowadzących pojazdy kolejowe

  Przedstawienie założeń ustawowych dotyczących utworzenia systemu monitorowania maszynistów uwzględniającego egzaminowanie maszynistów oraz prowadzenia Krajowego rejestru elektronicznego maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe przez Prezesa UTK.

  15:00 – 15:30 Panel dyskusyjny

 Materiały pomocnicze

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.