Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 1 szkoleń i przeszkoliliśmy 74 osób.

Strona główna >> Szkolenia >> IV pakiet kolejowy

IV pakiet kolejowy


Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z wejściem w życie IV pakietu kolejowego wprowadzonego dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia
11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 138 z 26 maja 2016 r., s. 44). Podczas szkolenia zostaną omówione kwestie preautoryzacji podsystemów strukturalnych, dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych, wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa oraz funkcjonowania platformy One-Stop-Shop (OSS).

 Data:

  25 kwietnia 2019 r.

 Godzina:

  10:00

 Sala:

  Luxtorpeda-Stonka

 Wolne miejsca:

  3 z 71

 Agenda


  10:00 – 10:15 przywitanie Prezes UTK

  10:15 – 10:45 Założenia IV pakietu kolejowego (dyrektywa 2016/797 ws. interoperacyjności systemu kolei)

  10:45 – 11:30 Tryby wprowadzenia pojazdów do obrotu

  11:30 – 11:45 przerwa

  11:45 – 12:15 Zmiany wprowadzane na pojazdach

  12:15 – 12:45 Procedura odwoławcza

  12:40 – 13:30 przerwa

  13:30 - 14:00 Opłaty

  14:00 – 14:30 Platforma OSS

  14:30 – 15:00 pytania

 Materiały pomocnicze

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.