Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 1 szkoleń i przeszkoliliśmy 74 osób.

Strona główna >> Szkolenia >> Bezpieczeństwo wykonywania prac inwestycyjnych

Bezpieczeństwo wykonywania prac inwestycyjnych


Szkolenie skierowane jest do pracowników szczebla kierowniczego odpowiadającego bezpośrednio za planowanie, realizację oraz nadzór nad prowadzeniem robót na obszarze kolejowym (np. brygadzistów, kierowników robót, kontrolerów, inspektorów). Szkolenie obejmie proces organizacji, planowania i wykonywania robót torowych ze wskazaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa, a także zasad i wymogów z obszaru prawa budowlanego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prowadzący:

Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Piotr Szczepaniak - Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru, Urząd Transportu Kolejowego

Włodzimierz Kiełczyński - Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Michał Zięcina - Naczelnik Wydziału w Biurze Bezpieczeństwa , PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Marcin Kmieć - Starszy Specjalista w Centrum Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Iwona Świderska - Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Jarosław Zieliński - Główny Specjalista Departament Nadzoru i Kontroli, Główny Inspektorat Pracy

Dariusz Morel - Starszy Inspektor Pracy - Główny Specjalista, Główny Inspektorat Pracy- Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach


 Data:

  20 lutego 2019 r.

 Godzina:

  10:00

 Sala:

  Eurocentrum Słońce

 Wolne miejsca:

  Brak

 Agenda


  10:00 - 10:20 Prezes UTK - Bezpieczeństwo prac inwestycyjnych - zagadnienia ogólne

  10:20 - 11:00 Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru UTK - Bezpieczeństwo prac inwestycyjnych w kontekście nadzoru Prezesa UTK

  11:00 - 12:00 Dyrektor Departamentu Inspekcji I Kontroli Budowlanej GUNB - Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli organów nadzoru budowlanego w obszarze budownictwa kolejowego na tle praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego

  12:00 - 12:30 Przerwa obiadowa

  12:30 - 13:30 Departament Nadzoru i Kontroli, Główny Inspektorat Pracy oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

  13:30 - 14:30 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Bezpieczeństwo ruchu kolejowego w trakcie wykonywanych robót budowlanych na liniach kolejowych

 Materiały pomocnicze

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.