Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 1 szkoleń i przeszkoliliśmy 74 osób.

Strona główna >> Szkolenia >> Proces inwestycyjny – wymagania w zakresie interoperacyjności systemu kolei

Proces inwestycyjny – wymagania w zakresie interoperacyjności systemu kolei


Warsztaty dedykowane dla wykonawców inwestycji infrastrukturalnych.
Proces inwestycyjny – wymagania w zakresie interoperacyjności systemu kolei.
Szkolenia są dedykowana dla wykonawców inwestycji infrastrukturalnych (firm budowlanych, projektujących) współpracujących z zarządcą infrastruktury. Będą dotyczyć obszarów infrastruktury, energii i sterowania - urządzenia przytorowe. Obejmują zagadnienia z obszaru interoperacyjności transportu kolejowego związane z wymaganiami zasadniczymi, weryfikacją WE podsystemów, obowiązkami wykonawców inwestycji, wystawianiem deklaracji weryfikacji WE oraz krajowym systemem oceny zgodności wyrobów kolejowych.
Mają mieć charakter praktyczny i wyposażyć uczestników w wiedzę, jak realizować procesy z obszaru interoperacyjności przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego.
(Minimalna grupa docelowa wynosi 50 osób)

 Data:

  13 lutego 2019 r.

 Godzina:

  10:00

 Sala:

  Luxtorpeda-Stonka

 Wolne miejsca:

  36 z 50

 Agenda


  10.00 – 10.15 Ocena zgodności wyrobów dla kolejnictwa

  1. Cel szkolenia
  2. System kolei
  3. Podsystemy
  4. Wymagania zasadnicze
  5. TSI
  6. Lista Prezesa UTK
  7. IV pakiet kolejowy

  10.15 – 11.50 Obowiązki wykonawcy inwestycji – etap przed UTK

  1. Obowiązki ustawowe a postanowienia w OPZ lub PFU
  2. Kwalifikacja prac – odnowienia i modernizacje
  3. Identyfikacja wymagań i nadchodzące zmiany TSI
  4. Obowiązki informacyjne wobec Prezesa UTK
  5. Weryfikacja WE: prawa i obowiązki jednostki notyfikowanej
   i wykonawcy inwestycji
  6. Dokumentacja wymagana do decyzji w sprawie stwierdzenia obowiązku uzyskania zezwolenia
  7. Dokumentacja wymagana do uzyskania zezwolenia
   i wymagania formalne procesu
  8. Certyfikacja pośrednia i końcowa

  11.50 – 12.00 Przerwa

  12.00 – 13.45 Certyfikacja inwestycji

  1. Moduły oceny
  2. Kompletność i jakość dokumentacji z przebiegu certyfikacji
   na zgodność z wymaganiami zasadniczymi z praktycznymi przykładami
  3. Wymagania co do deklaracji weryfikacji WE
  4. Składniki interoperacyjności
  5. Specyfika weryfikacji poszczególnych podsystemów
  6. Dokumentacja dotycząca utrzymania podsystemu

  13.45-14.15 Przerwa obiadowa

  14.15 – 15.15 Urządzenia i budowle objęte obowiązkiem uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu

 Materiały pomocnicze

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.