Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 1 szkoleń i przeszkoliliśmy 63 osób.

Strona główna >> Szkolenia >> Prawo transportu kolejowego na poziomie Unii Europejskiej

Prawo transportu kolejowego na poziomie Unii Europejskiej


Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów rynku kolejowego, w szczególności zarządców infrastruktury, producentów, przewoźników kolejowych i wykonawców modernizacji. Jego celem jest usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie podstaw prawa Unii Europejskiej oraz źródeł prawa unijnego w obszarze transportu kolejowego. Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze zmianami w sektorze kolei wprowadzanymi przez regulacje prawne dotyczące czwartego pakietu kolejowego. Zidentyfikowane zostaną problemy i wyzwania dla państw członkowskich i Unii Europejskiej związane z wdrażaniem czwartego pakietu kolejowego, również z punktu widzenia podmiotów rynku kolejowego.

 Data:

  8 listopada 2018 r.

 Godzina:

  10:00

 Sala:

  Luxtorpeda-Stonka

 Wolne miejsca:

  -2 z 50

 Agenda


  Zapisy od 5 października 2018 r.

  1. Wstęp. Podstawy prawa Unii Europejskiej
   1. Źródła prawa Unii Europejskiej (prawo pierwotne, prawo pochodne, ogólne zasady prawa).
   2. Prawo unijne a prawo krajowe.
   3. Rola orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  2. System unijnego prawa transportu kolejowego
   1. Podstawy traktatowe (art. 90-100 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).
   2. Rozporządzenia (na przykładzie rozporządzenia 1371/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym).
   3. Dyrektywy (na przykładzie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego).
   4. Decyzje (na przykładzie decyzji Komisji z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie kryteriów uznawania ośrodków szkoleniowych prowadzących szkolenia zawodowe dla maszynistów, kryteriów uznawania egzaminatorów maszynistów, jak również kryteriów organizowania egzaminów zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady).
   5. Soft law: zalecenia i opinie (na przykładzie zaleceń i opinii Agencji Kolejowej Unii Europejskiej).
   6. Akty niewymienione w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (komunikaty oraz białe i zielone księgi dotyczące transportu kolejowego).
   7. Akty umowne (umowy zawierane przez Unię Europejską; umowy pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej).
  3. Regulacje prawne IV pakietu kolejowego.
   1. Filar techniczny – zakres przedmiotowy i najważniejsze zmiany.
   1. Filar rynkowy – zakres przedmiotowy i najważniejsze zmiany.
   2. Wdrażanie IV pakietu kolejowego - wyzwania dla państw członkowskich i Unii Europejskiej.

 Materiały pomocnicze

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.