Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 1 szkoleń i przeszkoliliśmy 74 osób.

Strona główna >> Szkolenia >> Warsztaty z postępowania administracyjnego

Warsztaty z postępowania administracyjnego


Warsztaty przeznaczone są dla wnioskodawców oraz pełnomocników stron postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa UTK. Ich celem jest usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie zasad prowadzenia postępowań i załatwiania spraw w Urzędzie Transportu Kolejowego. Uczestnicy zapoznają się z wymaganiami prawnymi dotyczącymi wniosków, pełnomocnictw, dowodów oraz zasad uwierzytelniania dokumentów. Podczas warsztatów scharakteryzowane zostaną tryby odwołań od rozstrzygnięć Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, z uwzględnieniem zagadnień praktycznych. Omówione zostaną najczęściej występujące błędy i problemy, zarówno z punktu widzenia organu administracji publicznej, jak i wnioskodawców.

 Data:

  18 października 2018 r.

 Godzina:

  10:00

 Sala:

  Luxtorpeda

 Wolne miejsca:

  -1 z 35

 Agenda


  Zapisy od 28 września 2018 r.

   

   

  1. Wstęp. Zasady postępowania administracyjnego i załatwianie spraw.

  1.1. Istota i znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego.

  1.2. Załatwianie spraw.

  1.2.1. Terminy załatwienia sprawy.

  1.2.2. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie. Prawo do wniesienia ponaglenia.

  1.3. Pełnomocnictwa.

  1.4. Zasady doręczeń.

  1. Postępowanie administracyjne ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozstrzyganych przez Prezesa UTK.
   1. Wezwania (braki formalne a konieczność złożenia wyjaśnień).
   2. Dowody i zasady uwierzytelniania dokumentów.
   3. Decyzje (rodzaje decyzji, treść i części składowe decyzji).
  2. Odwołania od rozstrzygnięć organu.

  3.1. Dopuszczalność, forma i treść odwołania.

  3.2. Odwołania od rozstrzygnięć Prezesa UTK:

  3.2.1. Tryb postępowania administracyjnego (wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy i zażalenia na postanowienia Prezesa UTK; skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).

  3.2.2. Tryb postępowania cywilnego (postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego).

  4. Wzruszalność decyzji ostatecznych.

  4.1. Wznowienie postępowania.

  4.2. Uchylenie, zmiana i stwierdzenie nieważności decyzji.

  5. Zadanie praktyczne dotyczące możliwości odwołania od decyzji Prezesa UTK.

  6. Podsumowanie.

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.