Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 1 szkoleń i przeszkoliliśmy 74 osób.

Strona główna >> Szkolenia >> Proces inwestycyjny – wymagania w zakresie interoperacyjności systemu kolei

Proces inwestycyjny – wymagania w zakresie interoperacyjności systemu kolei


Na warsztatach omówione zostaną kluczowe zagadnienia oraz kwestie problematyczne dotyczące wymagań zasadniczych, weryfikacji WE podsystemów, wystawiania deklaracji weryfikacji WE oraz krajowego systemu oceny zgodności wyrobów kolejowych. Szkolenie ma charakter zamknięty.

 Data:

  6 sierpnia 2018 r.

 Godzina:

  11:00

 Sala:

  Luxtorpeda-Stonka

 Wolne miejsca:

  60 z 60

 Agenda


  11.00 - 11.15 Ocena zgodności wyrobów dla kolejnictwa

  System kolei, podsystemy, wymagania zasadnicze, TSI, Lista Prezesa UTK

  11.15 - 11.30 Wymagania zasadnicze – obowiązki i role poszczególnych podmiotów

  Wykonawca modernizacji, zarządca infrastruktury, jednostki oceniające zgodność, Prezes UTK

  11.30 - 12.30 Podsystemy

  Weryfikacja WE, pośrednia weryfikacja, weryfikacja w zakresie wymagań krajowych, modernizacja, odnowienie, realizacji inwestycji a prowadzenie weryfikacji, udział jednostek, stosowanie

  TSI, wyłączenia z weryfikacji, deklaracja weryfikacji WE podsystemu, dokumentacja weryfikacji

  12:30.-.13.00 Przerwa

  13.00 - 13.30 Składniki interoperacyjności

  Informacje ogólne, ocena w ramach podsystemu, okresy przejściowe, moduły oceny, wyroby staroużyteczne, zmiany, deklaracje WE składników interoperacyjności

  13.30 - 14.30 Urządzenia i budowle objęte obowiązkiem uzyskania świadectwa

  dopuszczenia do eksploatacji typu

  Świadectwa dopuszczenia typu, deklaracje zgodności z typem, zmiany w wyrobach, wyroby straroużyteczne

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.