Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 1 szkoleń i przeszkoliliśmy 74 osób.

Strona główna >> Szkolenia >> Proces szkolenia na symulatorze pojazdu kolejowego

Proces szkolenia na symulatorze pojazdu kolejowego


Podczas warsztatów omówione zostaną regulacje prawne dotyczące korzystania z symulatorów pojazdu kolejowego oraz dobre praktyki związane z procesem szkolenia i egzaminowania. Na zakończenie przewidujemy panel dyskusyjny, który będzie znakomitą okazją do dyskusji na temat potrzeb zmian legislacyjnych oraz standardów szkoleń i egzaminów realizowanych z wykorzystaniem symulatora


 Data:

  12 stycznia 2017 r.

 Godzina:

  10:00

 Sala:

  Brak

 Wolne miejsca:

  70 z 70

 Agenda


  10:00-10:15 –przywitanie uczestników szkolenia, otwarcie warsztatów

  10:15-11:15 – wymagania prawne jakie powinien spełnić symulator pojazdu kolejowego, zakres wykorzystania, rekomendacje UTK

  11:15-11:30 – przerwa kawowa

  11:30-12:00 – doświadczenie ośrodków szkolenia i egzaminowania z wykorzystania symulatorów w procesie szkolenia maszynistów

  12:00-12:15 – przerwa kawowa

  12:15-13:00 – dyskusja na temat symulatorów pojazdów kolejowych i kierunków zmian legislacyjnych

 Materiały pomocnicze

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.