Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 1 szkoleń i przeszkoliliśmy 74 osób.

Strona główna >> Szkolenia >> Normalizacja dla kolejnictwa

Normalizacja dla kolejnictwa


Szkolenie organizowane przy współpracy przedstawicieli Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: Teresy Sosnowskiej Dyrektora Wydziału Prac Normalizacyjnych PKN, Iwony Łosiewicz Kierownika Sektora Logistyki Transportu i Opakowań oraz Sektora Usług PKN, Artura Staśkiewicz Zastępcy Dyrektora Działu Prawnego PKN.
Podczas szkolenia omówione zostaną zasady systemu normalizacji dobrowolnej na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Przedstawione zostaną prawa i obowiązki PKN jako pełnego członka organizacji normalizacyjnych na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Następnie przedstawione zostaną zadania i kompetencję Komitetu Technicznego 138 ds. Kolejnictwa. Charakterystyka programu prac normalizacyjnych oraz sposoby aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia norm. Jako ostanie przedstawione zostaną informacje o systemie normalizacji dobrowolnej i różnicach pomiędzy systemem obligatoryjnym a dobrowolnym, a także sposoby powoływania norm w przepisach z przykładami.

 Data:

  14 grudnia 2017 r.

 Godzina:

  10:00

 Sala:

  Luxtorpeda-Stonka

 Wolne miejsca:

  5 z 50

 Agenda


  10:00-10:30 Prezentacja otwierająca Urzędu Transportu Kolejowego - prowadzi UTK

  10:30-11:00 Zasady systemu normalizacji dobrowolnej - prowadzi Teresa Sosnowska

  11:00-11:30 Przerwa

  11:30:12:00 Normalizacja w zakresie kolejnictwa – możliwość udziału w pracach normalizacyjnych - prowadzi Iwona Łosiewicz

  12:00-12:30 Sposoby powoływania norm w przepisach prawnych oraz normy w SIWZ i kontraktach - prowadzi Artur Staśkiewicz

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.