Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 1 szkoleń i przeszkoliliśmy 74 osób.

Strona główna >> Szkolenia >> dla audytorów MMS, SMS, ISO (druga edycja)

dla audytorów MMS, SMS, ISO (druga edycja)


Proces niezależnego audytu jest jednym z najistotniejszych elementów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem w ramach Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i Utrzymaniem (MMS). Systemy te oparte są o doświadczenia i wiedzę wcześniejszych rozwiązań
z obszaru jakości i innych norm rodziny ISO.
W związku z powyższym Prezes UTK wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz podnosząc poziom kultury bezpieczeństwa kieruje dla podmiotów szkolenie w ramach, którego pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad systemami będą mogli zdobywać nowe kwalifikacje oraz podnosić swoje kompetencje. Zaproszenie w pierwszym spotkaniu jest skierowane dla 50 pracowników różnych podmiotów rynku kolejowego .
W trakcie spotkania zostaną omówione wymagania prawne i normatywne, najważniejsze elementy trzech systemów zarządzania (SMS, MMS
i ISO). Dodatkowo przeprowadzone zostaną warsztaty praktyczne dla uczestników, celem zwiększenia miękkich kompetencji audytorów.
Spotkanie zakończy się egzaminem po zdaniu którego, uczestnicy otrzymają bezterminowe certyfikaty audytorów wewnętrznych podpisane przez Prezesa UTK.

 Data:

  15 listopada 2017 r.

 Godzina:

  10:00

 Sala:

  Luxtorpeda-Stonka

 Wolne miejsca:

  7 z 50

 Agenda


  Dzień I 15.11.2017 r.

  10:00-12:00 - Proces certyfikacji oraz wymagania prawne w zakresie SMS i MMS

  12:00-13:00 - Narzędzia systemowe – zarządzanie zmianą oraz zarządzanie ryzykiem

  13:00-15:00 - ISO 19001 Wytyczne do audytowania systemów zarządzania

  15:00-16:00 – Przerwa

  16:00-19:00 - Technika audytowania warsztaty praktyczne

   

  Dzień II 16.11.2017 r.

  9:00-11:00 - Inspekcja warsztatu oraz praktyka audytowa MMS, warsztaty z dokumentami; DSU wymagania i problemy – zajęcia praktyczne

  11:00-13:00 - ISO 9001 Przegląd wymagań systemu zarządzania jakością

  13:00-14:00 - Przerwa

  16:00-19:00 - Technika audytowania warsztaty praktyczne

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.