Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 1 szkoleń i przeszkoliliśmy 74 osób.

Strona główna >> Szkolenia >> Szkolenie w zakresie prowadzenia postępowań przez komisje kolejowe oraz proaktywnego badania wydarzeń kolejowych w ramach SMS

Szkolenie w zakresie prowadzenia postępowań przez komisje kolejowe oraz proaktywnego badania wydarzeń kolejowych w ramach SMS


Warsztaty dedykowane członkom komisji kolejowych mają na celu systematyzowanie zasad rzetelnego i efektywnego prowadzenia postępowań w sprawie zdarzeń kolejowych. W ramach szkolenia połączonego z warsztatami uczestnicy poznają wymagania prawne stawiane komisjom kolejowym w jednoczesnym zestawieniu ich z zasadami nadzoru sprawowanego przez Prezesa UTK. Uczestnicy szkolenia zapoznają się ponadto z istotą funkcjonowania komisji kolejowych w systemach zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęściej identyfikowane problemy, błędy oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach spornych wymagających szczególnej uwagi ze względu na jakość prowadzonych postępowań. Szkolenie zakłada wyjaśnienie procedur oraz doskonalenie praktyk członków komisji kolejowych w prowadzeniu postępowań poprzez ćwiczenia warsztatowe. Warsztaty prowadzone w grupach, składających się z przedstawicieli różnych podmiotów, będą miały na celu podnoszenie jakości pracy komisji poprzez wymianę doświadczeń oraz punktów widzenia, które pomogą w opracowaniu swoistego „Vademecum dobrych praktyk” w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie zdarzeń kolejowych.

 Data:

  8 listopada 2017 r.

 Godzina:

  09:00

 Sala:

  Luxtorpeda-Stonka

 Wolne miejsca:

  1 z 60

 Agenda


  Część wykładowa (9:00-10:30):

  Rozporządzenie w sprawie wypadków a koncepcja nadzoru Prezesa UTK

  Doświadczenia z nadzoru Prezesa UTK nad komisjami kolejowymi

   

  Część warsztatowa (11:00-15:00):

  Postępowanie prowadzone przez komisję kolejową – studium przypadków

   

  Część dyskusyjno - konsultacyjna (15:30-17:00):

  Dyskusja zasygnalizowanych problemów oraz konsultacje w poszczególnych postępowaniach zgłoszonych przez uczestników.

 Materiały pomocnicze

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.