Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 1 szkoleń i przeszkoliliśmy 74 osób.

Strona główna >> Szkolenia >> Utrzymywanie pojazdów kolejowych po zmianach rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

Utrzymywanie pojazdów kolejowych po zmianach rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych


W dniu 24 sierpnia 2017 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych. Zmiana ta ma duży wpływ na podmioty rynku kolejowego, gdyż dla pojazdów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Pojazdów (NVR), pojazdów kolei wąskotorowych oraz tych przeznaczonych wyłącznie do użytku lokalnego lub turystycznego oraz pojazdów historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej, zniesiony został obowiązek zatwierdzania dokumentacji systemu utrzymania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
W związku z powyższym Prezes UTK pragnie zaprosić na warsztaty, których celem zapoznaje przedstawicieli rynku kolejowego ze zmianami oraz ich wpływem na przedsiębiorstwa kolejowe.

 Data:

  26 października 2017 r.

 Godzina:

  10:00

 Sala:

  Luxtorpeda-Stonka

 Wolne miejsca:

  Brak

 Agenda


  10:00 - 10:15 Przywitanie uczestników szkolenia

  10:15 - 10:45 Omówienie zmian jakie zaszły w rozporządzeniu w zakresie dokumentacji systemu utrzymania

  10:45 - 11:00 Przerwa kawowa

  11:00 - 11:30 Obowiązek dostosowania systemów MMS, SMS i przepisów wewnętrznych do nowych regulacji prawnych

  11:30 - 11:45 Przerwa kawowa

  11:45 - 12:45 Praktyczne zastosowanie zmian rozporządzenia oraz kompetencje Prezesa UTK w zakresie nadzoru nad procesem utrzymania.

  12:45 -14:00 Dyskusja

 Materiały pomocnicze

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.