Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 1 szkoleń i przeszkoliliśmy 74 osób.

Strona główna >> Szkolenia >> Ocena i analiza dokumentacji niezbędnej do wydania świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej - zasady weryfikacji wniosków, znaczenie poszczególnych załączników.

Ocena i analiza dokumentacji niezbędnej do wydania świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej - zasady weryfikacji wniosków, znaczenie poszczególnych załączników.


Szkolenie ma na celu przybliżenie podmiotom funkcjonującym na rynku kolejowym specyfiki postępowania administracyjnego w sprawie wydania i przedłużenia świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej. Omówienie procesu wydania świadectwa bezpieczeństwa, poszczególnych elementów wniosku, wymogów stawianych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowe w stosunku do użytkowników bocznic, a także analiza najczęściej popełnianych błędów w składanej dokumentacji. W trakcie prezentacji poruszone zostaną najistotniejsze kwestie sporne, związane z interpretowaniem wymogów z art. 19 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym. Szkolenie skierowane jest do użytkowników bocznic kolejowych, zarówno tych, którzy zamierzają złożyć wniosek o świadectwo bezpieczeństwa, jak i dla posiadających ważny dokument.


 Data:

  20 października 2016 r.

 Godzina:

  09:30

 Sala:

  Brak

 Wolne miejsca:

  25 z 50

 Agenda


  9:30-9:45

  Przywitanie uczestników i krótkie omówienie tematu szkolenia

  9:45-10:30

  1. Pojęcie użytkownika bocznicy kolejowej;

  2. Wniosek o wydanie i przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa;

  3. Wykaz eksploatowanych typów budowli, typów urządzeń i typów pojazdów kolejowych;

  4. Wykaz przepisów wewnętrznych;

  5. Oświadczenie o stosowaniu regulacji wewnętrznych zarządcy infrastruktury, z którego torami połączona jest bocznica kolejowa;

  6. Oświadczenie o stosowaniu regulacji wewnętrznych przewoźnika obsługującego bocznicę;

  7. Przepisy wewnętrzne dot. poważnych wypadków, wypadków i incydentów;

  10:30-10:45 Przerwa

  10:45-11:20

  1. Oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych;

  2. Oświadczenie o zatrudnianiu pracowników;

  3. Regulamin pracy bocznicy kolejowej;

  4. Opis położenia bocznicy kolejowej;

  5. Towary niebezpieczne;

  6. Dowód władania bocznicą kolejową;

  7. Poświadczanie za zgodność z oryginałem składanych dokumentów; 8. Opłata od wniosków;

  11:20-12:00 Pytania uczestników i dyskusja.

 Materiały pomocnicze

 Informacja o prowadzącym:

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.