Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 16 szkoleń i przeszkoliliśmy 992 osób.

Strona główna >> Archiwum "Szkolenia"

Dzień: Miesiąc: Rok:  
Ocena i analiza dokumentacji niezbędnej do wydania świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej - zasady weryfikacji wniosków, znaczenie poszczególnych załączników.
  Szkolenie odbyło się dnia: 20-10-2016 o godzinie: 09:30
  Dostępnych miejsc: 25 z 50

Licencja i Świadectwo maszynisty. Szkolenie w zakresie składania wniosków o wymianę prawa kierowania na licencje maszynisty, rozwianie wątpliwości co do wydawania świadectw oraz rozszerzania świadectwa maszynisty.
  Szkolenie odbyło się dnia: 15-12-2016 o godzinie: 10:00
  Dostępnych miejsc: 47 z 80

Proces szkolenia na symulatorze pojazdu kolejowego
  Szkolenie odbyło się dnia: 12-01-2017 o godzinie: 10:00
  Dostępnych miejsc: 70 z 70

Szkolenie z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym i określonych w niej nowych kompetencjach Prezesa UTK
  Szkolenie odbyło się dnia: 23-02-2017 o godzinie: 10:00
  Dostępnych miejsc: 5 z 75

Szkolenie dla audytorów w przedsiębiorstwach kolejowych (SMS, MMS, ISO)
  Szkolenie odbyło się dnia: 22-03-2017 o godzinie: 10:00
  Dostępnych miejsc: 5 z 50

Warsztaty dla członków komisji badających zdarzenia kolejowe
  Szkolenie odbyło się dnia: 30-03-2017 o godzinie: 09:00
  Dostępnych miejsc: 0 z 60

Funkcjonowanie obiektów infrastruktury usługowej
  Szkolenie odbyło się dnia: 06-04-2017 o godzinie: 10:00
  Dostępnych miejsc: 0 z 75

IV pakiet kolejowy - nowe rozwiązania
  Szkolenie odbyło się dnia: 11-05-2017 o godzinie: 10:00
  Dostępnych miejsc: 0 z 70

Funkcjonowanie kolei wąskotorowych
  Szkolenie odbyło się dnia: 08-06-2017 o godzinie: 10:00
  Dostępnych miejsc: 26 z 70

Przepisy dotyczące kandydatów na maszynistów i maszynistów
  Szkolenie odbyło się dnia: 22-06-2017 o godzinie: 10:00
  Dostępnych miejsc: 0 z 70

Funkcjonowanie bocznic i obiektów infrastruktury usługowej - wymagania prawne
  Szkolenie odbyło się dnia: 12-10-2017 o godzinie: 10:00
  Dostępnych miejsc: 6 z 70

Podsumowanie i doświadczenia z nadzoru Prezesa UTK nad komisjami kolejowymi
  Szkolenie odbyło się dnia: 23-10-2017 o godzinie: 12:00
  Dostępnych miejsc: 1 z 220

Utrzymywanie pojazdów kolejowych po zmianach rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych
  Szkolenie odbyło się dnia: 26-10-2017 o godzinie: 10:00
  Dostępnych miejsc: 0 z 70

Szkolenie w zakresie prowadzenia postępowań przez komisje kolejowe oraz proaktywnego badania wydarzeń kolejowych w ramach SMS
  Szkolenie odbyło się dnia: 08-11-2017 o godzinie: 09:00
  Dostępnych miejsc: 1 z 60

Szkolenie dla audytorów MMS, SMS, ISO (druga edycja)
  Szkolenie odbyło się dnia: 15-11-2017 o godzinie: 10:00
  Dostępnych miejsc: 7 z 50

Normalizacja dla kolejnictwa
  Szkolenie odbyło się dnia: 14-12-2017 o godzinie: 10:00
  Dostępnych miejsc: 5 z 50

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.