Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 41 szkoleń i przeszkoliliśmy 1950 osób.

Strona główna >> Archiwum "Szkolenia"

Dzień: Miesiąc: Rok:  
Wdrożenie IV Pakietu Kolejowego w zakresie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa
  Szkolenie odbyło się dnia: 11-07-2019 o godzinie: 10:00

Warsztaty dla komisji kolejowych
  Szkolenie odbyło się dnia: 26-06-2019 o godzinie: 10:00

Warsztaty dla komisji kolejowych
  Szkolenie odbyło się dnia: 15-05-2019 o godzinie: 10:00

IV pakiet kolejowy
  Szkolenie odbyło się dnia: 25-04-2019 o godzinie: 10:00

Szkolenie dla audytorów MMS, SMS
  Szkolenie odbyło się dnia: 27-03-2019 o godzinie: 10:00

Warsztaty dla komisji kolejowych
  Szkolenie odbyło się dnia: 14-03-2019 o godzinie: 00:00

Szkolenie z obsługi europejskiego rejestru infrastruktury kolejowej RINF
  Szkolenie odbyło się dnia: 06-03-2019 o godzinie: 12:00

Bezpieczeństwo wykonywania prac inwestycyjnych
  Szkolenie odbyło się dnia: 20-02-2019 o godzinie: 10:00

Proces inwestycyjny – wymagania w zakresie interoperacyjności systemu kolei
  Szkolenie odbyło się dnia: 13-02-2019 o godzinie: 10:00

Warsztaty dla komisji kolejowych
  Szkolenie odbyło się dnia: 29-11-2018 o godzinie: 10:00

Zasady składania tzw. wniosków o przyznanie otwartego dostępu
  Szkolenie odbyło się dnia: 28-11-2018 o godzinie: 10:00

Prawo transportu kolejowego na poziomie Unii Europejskiej
  Szkolenie odbyło się dnia: 08-11-2018 o godzinie: 10:00

Warsztaty z postępowania administracyjnego
  Szkolenie odbyło się dnia: 18-10-2018 o godzinie: 10:00

Proces inwestycyjny – wymagania w zakresie interoperacyjności systemu kolei
  Szkolenie odbyło się dnia: 06-08-2018 o godzinie: 11:00

Zarządzanie ryzykiem na podstawie rozporządzenia 402/2013 w praktyce - warsztaty (II Edycja)
  Szkolenie odbyło się dnia: 28-06-2018 o godzinie: 10:00

Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych
  Szkolenie odbyło się dnia: 21-06-2018 o godzinie: 10:00

Kolejowa Kropla Krwi
  Szkolenie odbyło się dnia: 14-06-2018 o godzinie: 09:00

Nadzór Prezesa UTK nad komisjami kolejowymi
  Szkolenie odbyło się dnia: 13-06-2018 o godzinie: 09:00

Zarządzanie ryzykiem na podstawie rozporządzenia 402/2013 w praktyce - warsztaty
  Szkolenie odbyło się dnia: 07-06-2018 o godzinie: 10:00

Obsługa pasażerów z niepełnosprawnością
  Szkolenie odbyło się dnia: 16-05-2018 o godzinie: 10:00

Budowle, urządzenia - praktyczne aspekty stosowania wymagań rozporządzenia w sprawie świadectw dopuszczenia typu. Stanowiska Prezesa UTK.
  Szkolenie odbyło się dnia: 19-04-2018 o godzinie: 10:00

Efektywna komunikacja z pasażerami oraz ich obsługa
  Szkolenie odbyło się dnia: 22-03-2018 o godzinie: 10:00

Szkolenie z tworzenia regulaminu pracy bocznicy kolejowej
  Szkolenie odbyło się dnia: 01-03-2018 o godzinie: 10:00

Normalizacja dla kolejnictwa
  Szkolenie odbyło się dnia: 14-12-2017 o godzinie: 10:00

dla audytorów MMS, SMS, ISO (druga edycja)
  Szkolenie odbyło się dnia: 15-11-2017 o godzinie: 10:00

Szkolenie w zakresie prowadzenia postępowań przez komisje kolejowe oraz proaktywnego badania wydarzeń kolejowych w ramach SMS
  Szkolenie odbyło się dnia: 08-11-2017 o godzinie: 09:00

Utrzymywanie pojazdów kolejowych po zmianach rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych
  Szkolenie odbyło się dnia: 26-10-2017 o godzinie: 10:00

Podsumowanie i doświadczenia z nadzoru Prezesa UTK nad komisjami kolejowymi
  Szkolenie odbyło się dnia: 23-10-2017 o godzinie: 12:00

Funkcjonowanie bocznic i obiektów infrastruktury usługowej - wymagania prawne
  Szkolenie odbyło się dnia: 12-10-2017 o godzinie: 10:00

Przepisy dotyczące kandydatów na maszynistów i maszynistów
  Szkolenie odbyło się dnia: 22-06-2017 o godzinie: 10:00

Funkcjonowanie kolei wąskotorowych
  Szkolenie odbyło się dnia: 08-06-2017 o godzinie: 10:00

IV pakiet kolejowy - nowe rozwiązania
  Szkolenie odbyło się dnia: 11-05-2017 o godzinie: 10:00

Funkcjonowanie obiektów infrastruktury usługowej
  Szkolenie odbyło się dnia: 06-04-2017 o godzinie: 10:00

Warsztaty dla członków komisji badających zdarzenia kolejowe
  Szkolenie odbyło się dnia: 30-03-2017 o godzinie: 09:00

Szkolenie dla audytorów w przedsiębiorstwach kolejowych (SMS, MMS, ISO)
  Szkolenie odbyło się dnia: 22-03-2017 o godzinie: 10:00

Szkolenie z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym i określonych w niej nowych kompetencjach Prezesa UTK
  Szkolenie odbyło się dnia: 23-02-2017 o godzinie: 10:00

Proces szkolenia na symulatorze pojazdu kolejowego
  Szkolenie odbyło się dnia: 12-01-2017 o godzinie: 10:00

Licencja i Świadectwo maszynisty. Szkolenie w zakresie składania wniosków o wymianę prawa kierowania na licencje maszynisty, rozwianie wątpliwości co do wydawania świadectw oraz rozszerzania świadectwa maszynisty.
  Szkolenie odbyło się dnia: 15-12-2016 o godzinie: 10:00

Ocena i analiza dokumentacji niezbędnej do wydania świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej - zasady weryfikacji wniosków, znaczenie poszczególnych załączników.
  Szkolenie odbyło się dnia: 20-10-2016 o godzinie: 09:30

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.