Strona główna

 

Od 24 października 2019 r. działa nowy projekt szkoleniowy Urzędu Transportu Kolejowego, Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK).

 

Celem projektu jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. 
Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) stanowi także platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk. 
Działania szkoleniowe prowadzimy w siedmiu miastach: Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.

 

Do obsługi szkoleń utworzona zostanie platforma e-learningowa, którą uruchomimy w 2020 roku. Na platformie umieszczać będziemy szkolenia w formie e-learningowej, filmy ze szkoleń oraz materiały i prezentacje ze szkoleń.
Uzupełnieniem platformy będzie aplikacja (do pobrania na urządzenia mobilne typu smartfon i tablet), której założeniem jest zapewnienie szybkiego dostępu do materiałów szkoleniowych, rejestrację na szkolenie oraz możliwość jego oceny.


Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) jest projektem wspófinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie: 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN.

 

Księga Identyfikacji Wizualnej ABK


URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Deklaracja dostępności
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.