Od początku realizacji projektu przeprowadziliśmy 26 szkoleń i przeszkoliliśmy 1198 osób.

Strona główna >> Prowadzący >> ZIĘBA Michał


Michał Zięba

4.2
Dyrektor
Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa
e-mail: michal.zieba@utk.gov.pl


Słów kilka o prowadzącym...
    Pracę w Urzędzie Transportu Kolejowego rozpoczął w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności.

    Zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Rynku Infrastruktury. Był odpowiedzialny za dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych, budowli i urządzeń stosowanych na rynku kolejowym a także nadzorem nad jednostkami notyfikowanymi dokonującymi oceny zgodności m.in. z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności.

    Obecnie jako Dyrektor Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa zajmuje się m.in. procesami związanymi z certyfikacją przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych, wydawaniem świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych, zatwierdzaniem dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych.

    Doświadczony prelegent w konferencjach i szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa kolejowego. Audytor Polskiego Centrum Akredytacji.

A prywatnie...
    Entuzjasta kolarstwa, kinematografii i dobrej muzyki.Licencja i Świadectwo maszynisty. Szkolenie w zakresie składania wniosków o wymianę prawa kierowania na licencje maszynisty, rozwianie wątpliwości co do wydawania świadectw oraz rozszerzania świadectwa maszynisty.
15.12.2016 r.

Ocena: 4.3

Proces szkolenia na symulatorze pojazdu kolejowego
12.01.2017 r.

Ocena: Brak ocen szkolenia

Szkolenie z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym i określonych w niej nowych kompetencjach Prezesa UTK
23.02.2017 r.

Ocena: 4.2

Funkcjonowanie obiektów infrastruktury usługowej
06.04.2017 r.

Ocena: 4.2

IV pakiet kolejowy - nowe rozwiązania
11.05.2017 r.

Ocena: 4.3

Przepisy dotyczące kandydatów na maszynistów i maszynistów
22.06.2017 r.

Ocena: 4.3

Utrzymywanie pojazdów kolejowych po zmianach rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych
26.10.2017 r.

Ocena: 4.3

Szkolenie z tworzenia regulaminu pracy bocznicy kolejowej
01.03.2018 r.

Ocena: 4.1

URZĄD TRANSPORTU
KOLEJOWEGO


Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP : 526 26 95 081
REGON : 015481433
tel: 22 749-14-00
fax: 22 749-14-01
e-mail: utk@utk.gov.pl
Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych i zbliżających się szkoleniach, to prosimy pozostawić tutaj swój adres e-mail.